Lokacija

Bratislava, Slovaška

Izvedba

2015-2018

Projekt

2012-2015

Vabljeni natečaj

2012 (1. nagrada)

Investitor

Penta Real Estate

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Avtorji krajinske ureditve

Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar - Studio AKKA

Lokalni arhitekturni biro

Vallo Sadovsky Architects, ing. arch. Tomaš Bartko

Fotografije

Penta Real Estate (fotografija 1),

Mateja Vonkomerova (fotografije 2, 3, 4, 5, 6, 11 in 12),

Vid Kurinčič (fotografiji 7 in 14),

Studio AKKA (fotografije 8, 9, 10 in 13)

Stanovanjska soseska Pri Mýte

Urbanistična tipologija stanovanjskega naselja Pri Mýte se zgleduje po točkovni blokovski gradnji okoliških naselij, zgrajenih po 2. svetovni vojni.

Zamiki med stavbami, ki ustvarjajo značilni vzorec šahovnice, omogočajo dolge poglede iz dnevnih prostorov stanovanj. Ob veliki gostoti zazidave so tako omogočeni največji možni odmiki med posameznimi stavbami.

Parter stanovanjskega naselja je zasnovan kot kontinuirana, krajinsko urejena ploščad, ki je dvignjena nad nivo mesta. S tem postane park, ki obkroža stanovanjske bloke, razgibana ozelenjena platforma, ki omogoča in spodbuja socialno interakcijo med stanovalci. Odprti prostori med stavbami prehajajo drug v drugega, stavbe pa so postavljene v grmovne otoke, obrobljene z nizkimi zidovi, ki postavljajo jasno ločnico med zasebnim in javnim.

Fasade objektov so namenoma zasnovane monokromatsko, saj tako ustvarjajo kontrastno ozadje raznobarvnemu zelenju parterja.

Posebna skrb je posvečena zagotavljanju zasebnosti vsake posamezne enote. Zasebnost je omogočena tako na nivoju prej opisane urbanistične zasnove kot tudi na nivoju organizacije posamezne etaže vsakega stanovanjskega bloka, kjer je na posamezno vertikalno komunikacijsko jedro vezano čim manjše število stanovanj. Fasadna opna stanovalcem omogoča, da lahko z odpiranjem in zapiranjem drsnih panelov sami regulirajo poglede iz notranjosti v zunanjost in obratno, torej bolj ali manj zastirajo poglede iz smeri sosednjih stanovanjskih blokov.

Povezava do videoposnetka soseske