Lokacija

Tolmin

Izvedba

2021-2022

Projekt

2019-2021

Investitor

Občina Tolmin

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič, Jurij Nemec, Neža Novak

Fotografije

Miran Kambič

Športni objekt Brajda

Športni objekt Brajda se nahaja v Tolminu in je del obširnega športnega parka, ki ga sestavljajo dve nogometni igrišči, atletski stadion, teniška in košarkarska igrišča.


Bistveno kvaliteto obstoječega prostora predstavljajo široki panoramski pogledi proti okoliškim gorskim vrhovom, ki obdajajo lokacijo iz vseh smeri.


Zaradi velike površine potrebnega programa in visoke višine, ki jo narekujejo optične vizure iz tribun proti tekaški progi in nogometnemu igrišču, obstaja nevarnost, da bi volumen objekta zakril vedute okoliškega hribovja.


V želji, da se v največji možni meri percipcijsko zmanjša volumen objekta, je ves zaprt program zasut z zemljino in zatravljen. Prav tako je streha nad tribunami zasnovana popolnoma transparentno tako, da so skozi objekt iz obeh strani omogočeni pogledi proti okoliškemu hribovju.

Streha objekta je zasnovana iz avtohtonega lesa, ki pooseblja identiteto Posočja. Koničen prerez strehe je po eni strani odslikava statične logike konstrukcije, po drugi pa pripomore k optičnem tanjšanju debeline strešne plošče.

Streha na opisan način izgubi svojo maso in kot tanka plošča horizontalno »zareže« v panoramo tolminskega hribovja.