Lokacija

Ljubljana

Izvedba

2009

Projekt

2008

Investitor

Pilates d.o.o.

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Nina Polajnar

Fotografije

Miran Kambič

Girotonic