Lokacija

Ljubljana

Izvedba

2010

Projekt

2009

Investitor

Diagnostični center Bled

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Nina Polajnar

Fotografije

Miran Kambič

DCB