Lokacija

Ljubljana

Izvedba

2009-2010

Projekt

2007-2008

Natečaj

2006 (1. nagrada)

Investitor

Univerza v Ljubljani in Biotehniška fakulteta

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Fotografije

Miran Kambič

Avtorji Krajinske ureditve

Gregor Vreš, Tina Demšar Vreš, Mitja Škrjanec

Biotehniška fakulteta

Stavba je zgrajena znotraj večjega območja, v katerem so med nasadi  sadnih dreves paviljonsko razmeščene različne stavbe Biotehniške fakultete. Hiša predstavlja funkcionalno in oblikovno nadaljevanje obstoječega kompleksa fakultete. V novi stavbi se nahaja velika reprezentančna predavalnica, dekanat in centralna knjižnica. Kljub slabem gradbenem stanju obstoječega objekta, je ta tako na oblikovalskem kot tudi na organizacijskem nivoju, predstavljal edini kontekst, na katerega se je nanašala zasnova nove stavbe.

Skladno z navedenim, so vse komunikacijske poti v novem objektu neločljivo povezane s hodniki v  obstoječi zgradbi. Glavni vhod v objekt je organiziran iz zahodne smeri, tako da skupaj z vhodom obstoječega objekta tvori veliko vhodno ploščad s klopmi. Vhodna ploščad tako funkcionalno in percepcijsko poveže dva sicer dislocirana vhoda v enotno, oblikovno zaključeno celoto. 

Navezava na obstoječi objekt je očitna tudi na nivoju zasnove fasadnega ovoja, saj ta povzema kompozicijsko shemo, ki je značilna za obstoječo stavbo.

Dinamika fasade je odraz funkcionalne razporeditve notranjih prostorov in nosilne konstrukcije. Knjižnica se kot "hram učenosti" simbolično nahaja nad glavnim vhodom v objekt. Kot prostor, kjer se v pisni obliki hrani znanje fakultete, ima knjižnica dominantno lego tako v smeri vhoda v fakulteto, kot tudi iz smeri glavne avle. Posebna pozornost je posvečena orientaciji hodnikov, saj ti nikoli ne zaključijo kot "slepe ulice", ampak se na koncih praviloma iztečejo v stekleno steno, ki uporabnikom omogoča poglede v bližnjo naravno krajino.