Lokacija

Ljubljana

Natečaj

2010 (1. nagrada)

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Natečaj

2010 (1. nagrada)

URI Soča

Celotno območje Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča je urbanistično zasnovano kot izredno heterogen skupek oblikovno povsem različnih stavb, ki so bile izvedene v različnih časovnih obdobjih. Območje daje vtis, kot da hoče biti vsaka posamezna stavba oblikovno povsem samozadostna in se ne ozira na okoliške gradbene strukture. V želji po »umiritvi« oblikovnega nemira, ki prevladuje znotraj Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta je nova športna dvorana zasnovana kot oblikovno nevtralen volumen, ki ne želi konkurirati obstoječim gradbenim strukturam.

Vhod v športno dvorano se simbolično nahaja v osi glavne dovozne ceste, ki vodi iz smeri Linhartove ulice. Os dostopne ceste se preko vhodne avle nadaljuje na klančino za invalide, ki se na podestu optično izteče s pogledom na Kamniško-savinjsko alpe. Na opisan način postane os, ki jo tvorita dovozna cesta in klančina za invalide v notranjosti objekta, osnovna nosilka celotnega ureditvenega območja.