Lokacija

Novo Mesto

Natečaj

2011(enakovredno zvišano priznanje)

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič, Nina Bobinac

Portoval

Objekt izkorišča višinsko razliko med parterjem stadiona in vhodno ploščadjo nove arene tako, da se streha tribun stadiona višinsko izravna z vhodno ploščadjo arene (večji del strehe stadiona je tako pohoden in sooblikuje trg okoli arene).Na opisan način so pogledi proti Novemu mestu povsem neovirani in predstavljajo glavno percepcijsko atrakcijo tako prostoru pred vhodi v areno kot tudi pokritemu hodniku pred vhodi na tribune, ki se vije po celotnem obodu parterja arene. Celotna arena je zamaknjena iz geometrije obstoječega stadiona tako, da se v osi glavnega dostopa iz jugovzhodne smeri pred areno oblikuje prostrana vhodna ploščad, na kateri se ob prireditvah zadržujejo obiskovalci. 

 Nov objekt večnamenske dvorane Portoval se nahaja v naravni kotanji, ki je s svojim najnižjim delom orientirana proti Novemu mestu. Opisana značilnost obstoječega terena je prenesena tudi na obliko nove športne dvorane, ki ima značilno konkavno obliko, ki je dodatno višinsko dvignjena tako, da sledi poteku obstoječega terena.