Lena Krušec, u.d.i.a.

Rojena leta 1976 v Celju.

Med leti 1995 in 2001 je študirala arhitekturo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer je diplomirala pod mentorstvom prof. dr. Aleša Vodopivca.

Od leta 2002 skupaj s Tomažem Krušcem vodi arhitekturno pisarno »Arhitektura Krušec«.

lena.krusec@arhitekturakrusec.si