Lokacija

Beričevo

Natečaj

2010

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

ELES

Objekt Novega poslovnega kompleksa za izvajanje operativnih dejavnosti v Beričevem je v prostor postavljen tako, da spoštuje karakteristike ravne topografije terena. Objekt je zato zasnovan kot dolg in nizek volumen, ki se meandrasto zavije okoli dveh programsko ločenih atrijev. Prvi atrij služi kot ambientalna ozelenjena zunanja površina (»viseči vrtovi«), v katero so orientirani pisarniški prostori. V atrij so orientirani tudi vsi javni prostori avle, okrepčevalnice, jedilnice in drugi. Atrij je krajinsko urejen z vodno površino in visečim zelenjem, ki v atriju zagotavlja dodatno senčenje. Tako imenovani viseči vrtovi predstavljajo tudi osrednjo ambientalno atrakcijo stavbe. Drugi atrij se nahaja med prostori skladišč, delavnic in garaž za terenska vozila ter delovnimi stroji.Drugi atrij predstavlja glavno manipulacijsko ploščad, ki se širi proti globini atrija in je tako na najširšem delu širok 26 metrov, kar omogoča nemoteno delovanje vseh delovnih procesov in dostave.

 

Fotonapetostni moduli so na fasade objektov vgrajeni tako, da postanejo vitalni del arhitekturne zasnove. Koncept celotnega objekta tako temelji na igri različno nagnjenih fotonapetostnih modulov in steklene dvoslojne fasade z vgrajenimi senčili. Zunanja podoba objekta je tako posledica koriščenja obnovljivih virov energije in pametne zasnove fasadne opne, ki temelji na naravnem zračenju in senčenju steklenih površin.