Lokacija

Debeli rtič

Natečaj

2010 (3. nagrada)

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Center Obala

Objekt Center Obala stoji v izjemno občutljivem območju arboretuma na Debelem Rtiču, zato je bila največja skrb pri snovanju natečajnega projekta posvečena odnosu med obstoječim naravnim okoljem in arhitekturo. Arhitektura lahko uspešno vspostavi stik z naravo le tako, da predstavlja njeno kompozicijsko nasprotje. Zato se v natečajni rešitvi odnos med grajenim in naravnim zrcali v dvogovoru med horizontalami etažnih plošč in vertikalami drevesnih debel. Objekt je v veliki meri določen z gradbenimi mejami in linijami iz veljavnega OPPNja, zato se bistvo natečajne rešitve skriva v organizaciji notranjih prostorov stavbe. Značilnost organizacije notranjih prostorov predstavlja odprta zasnova javnih delov stavbe, torej hodnikov in skupnih prostorov. Ti se praviloma nahajajo ob iztekih hodnikov tako, da so iz njih omogočeni široki panoramski pogledi v okoliško zelenje. Osrednji skupni prostor z vertikalnimi komunikacijami se tako v pritličju kot tudi v nadstropju nahaja ob gruči dreves. 

Zaradi velike steklene stene je na tem mestu kontakt notranjosti z okolico najbolj neposreden. Osrednji javni prostor s pogledom na navedeno skupno dreves predstavlja orientacijsko točko pri gibanju po objektu, kar gojencem dodatno olajša gibanje po objektu.