Lokacija

Beograd, Srbija

Natečaj

2011 (ožji izbor 15 projektov)

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič, Nina Bobinac

Betonhala

Območje Beton Hale, ki je predmet natečaja, leži na izjemno občutljivem območju, ki meji na obrežje reke Save, hkrati pa se dotika pobočij kalemegdanske trdnjave. Na eni strani se iz lokacije zrcalijo prelepi pogledi proti Savi, medtem ko pogledom iz smeri Novega Beograda dominira podoba Kalemgdana. Osnovni namen nove urbanistično-arhitekturne ureditve območja predvideva ohranitev Kalemegdana kot osrednje prostorske dominante, ki je z novo ureditvijo še dodatno poudarjena. 

Nova urbana struktura je zasnovana tako, da v nobeni točki ne zapira pogleda proti kalemegdanski trdnjavi, še več, Kalemegdan se kot ozadje kaže v vseh urbanih ambientih (trgi, ulice, široka povezovalna platforma) nove urbanistično-arhitekturne ureditve območja. Iz druge strani se, iz strani mestnega središča, obiskovalcem pogledi odpirajo proti reki Savi. Poti iz Savskega nabrežja so zasnovane tako, da se praviloma končujejo s panoramo reke Save in podobo Novega Beograda v ozadju.

Na opisan način postane nova urbana ureditev ne samo infrastrukturna povezava med Kalemegdanom in nabrežjem Save, ampak je možno preplet mesta in reke zaznati tudi na optično - percepcijskem nivoju. Dva do sedaj ločena ambienta sta ponovno postala neločljivo povezana. 

Območje Beton Hale se v smeri sever-jug nahaja na meji zelenega obrečnega parka, ki se na obstoječi strehi stakne z mestom. Glede na opisan obstoječ karakter območja, je tudi nova urbana shema zasnovana kot urbana struktura, ki se proti severu postopoma razreči in počasi prehaja v zelen sistem sprehajalnih poti Kalemegdana in obrežja Save.