Lokacija

Brdo pri Kranju

Izvedba

2014-2016

Projekt

2012-2014

Vabljeni natečaj

2012 (1. nagrada)

Investitor

Nogometna zveza Slovenije

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Avtorji krajinske ureditve

Studio AKKA

Fotografije

Miran Kambič

Športni večnamenski objekt NZS

Stavba je ena izmed dveh paviljonskih zgradb, ki sta bili poleg nogometnih igrišč zgrajeni v okviru Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju.

Stavbi stojita v spomeniško zaščitenem krajinskem praku v neposredni bližini renesančnega gradu Brdo. Na lokaciji je pred začetkom gradnje stal velik hipodrom s terasastimi tribunami, ki so ležale na ozelenjenem nasipu. V želji, da se v čim večji meri ohrani zelena podoba krajinskega parka, je podoba obstoječih ozelenjenih teras postala vodilna nit pri snovanju kompleksnega programa garderob, fitnessa, welnessa, večjega skladišča in ostalih servisnih prostorov, ki so namenjeni oskrbi treh nogometnih igrišč. Vsi našteti programi so tako zasnovani pod nivojem ozelenjenega nasipa. Optično je v krajini izpostavljen samo paviljon, ki percepcijsko lebdi nad zelenim nasipom. Oblikovan je kot transparenten volumen, ki je izveden iz na mestu litega belega betona. 

Transparentna zasnova paviljona omogoča, da narava optično prehaja skozi stavbni volumen iz ene na drugo stran zgradbe. Pogledi proti parku so tako mogoči tako iz notranjosti paviljona navzven kot tudi iz strani nogometnih igrišč skozi paviljon na drugo stran in obratno.

Dodatne fotografije