Lokacija

Celje

Izvedba

2006-2007

Projekt

2004-2005

Investitor

Vender d.o.o.

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec

Soavtor

Gregor Košorok

Fotografije

Miran Kambič

Skalni vili

"Skalni vili" stojita na strmem pobočju, ki se dviga na vzhodni strani srednjeveškega središča mesta Celje. Pobočje, kateremu dominira katoliški samostan, je bilo v prvi polovici prejšnjega stoletja namenjeno naselju meščanskih vil. Tipologija točkovne gradnje velikega formata je ostala prevladujoča gradbena oblika tudi po drugi svetovni vojni, ko se je naselje zgostilo in razširilo tudi na ravninski del območja. V sredini opisanega naselja je, zaradi izredne strmine terena, vse do današnjih dni ostalo nezazidano 3300 m2 veliko zemljišče. Na tem mestu sta med letoma 2006 in 2007 zrasla dva večstanovanjska objekta.

Osnovni namen oblikovanja dveh strnjenih gradbenih mas je ohranjati prevladujočo stavbno tipologijo, ki je skozi desetletja oblikovala značaj naselja imenovanega Skalna klet.

Zaradi ohranjanja pogledov iz smeri zalednih obstoječih enodružinskih hiš, sta "Skalni vili" na severni strani visoki le dve etaži, medtem ko se proti jugu objekta terasasto spuščata po terenu in tako višata svojo višino. Zaradi opisane zasnove prereza izgledata "Skalni vili" iz smeri mesta visoki tri oziroma štiri etaže. Znotraj posameznega volumna je organizirano več ločenih stanovanjskih enot. Vsako stanovanje s svojo funkcionalno razporeditvijo prostorov kar najbolje odgovarja na različne robne pogoje, na katere meji. Vsa stanovanja, ki ležijo v enem izmed treh pritličij, so oblikovana tako, da so neločljivo povezana z zazelenjenim vrtom, medtem ko so stanovanja v višjih nadstropjih organizirana okoli velikih sončnih teras. Stanovanje, ki edino nima prostorskih možnosti za zasnovo terase, ima zunanji prostor oblikovan na strehi objekta. 

Kvaliteta vsakega stanovanja je tako neločljiv stik z zunanjo teraso ali vrtom, iz katere je stanovalcem omogočen panoramski pogled na silhueto mesta Celje. Pogledi proti Celju z okoliškim hribovjem in srednjeveškemu gradu v največji možni meri dominirajo tudi ostalim notranjim prostorom stanovanj. Parkiranje za potrebe stanovalcev in gostov je organizirano v kletni etaži, ki povezuje oba objekta. Ker je večina prometa organiziranega pod zemljo, je pobočje ohranilo svojo zazelenjeno podobo.