Lokacija

Golo pri Ljubljani

Izvedba

2013-2015

Projekt

2011-2013

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Fotografije

Miran Kambič

Hiša na Golem

Arhitekt z vsakim uresničenim projektom usodno poseže v nek naravni ali urbani ambient. Prostor po intervenciji arhitekta nikoli ni več enak kot prej. Tudi zato je odgovornost arhitekta do prostora, v katerega posega, še toliko večja.

V primeru Hiše na Golem, ki stoji na slikoviti lokaciji usmerjeni proti Julijskim alpam, Karavankam in Savinjskim alpam, eno bistvenih značilnosti lokacije predstavlja tudi barva in tekstura zemljine, na kateri hiša stoji.

Struktura hiše tako sledi tektonskemu plastenju terena, v katerega smo posegli ob izkopu gradbene jame. S skrbnim ulivanjem betona v barvi avtohtone kamnine in izvedenega v ločenih plasteh, hiša s svojo arhitekturo naravi vrne tisto, kar ji je gradnja odvzela.

Hiša je na lokacijo postavljena v obliki treh različno visokih volumnov, ki sledijo poteku terena, medtem ko je torisna zasnova stavbe prilagojena načinu življenja njenih uporabnikov. Središče hiše predstavlja nivojsko izmaknjena študijska soba. Ta je v celoti izvedena iz lesa in predstavlja ambientalno nasprotje ostalim dnevnim prostorom, ki jih zaznamujejo stene izvedene iz vidnega betona in terazzo tlaka. Betonske stene so oblikovane kot ozadje za umetniška dela, ki jih zbirata lastnika.

Okno ima v arhitekturi dvojni pomen: po eno strani omogoča, da v notranjost hiše prodre naravna svetloba, po drugi pa v obratni smeri omogoča usmerjanje pogledov proti okoliški naravni krajini. Tako je tudi pri Hiši na Golem, saj je ritem okenskih odprtin skrbno premišljen in zasnovan tako, da uokvirja poglede proti vrhovom Julijskih alp, Karavankam in Kamniškim alpam. Od tod tudi navidezno naključna razporeditev okenskih odprtin na fasadi.