Lokacija

Celje

Izvedba

2001-2004

Projekt

1999-2001

Natečaj

1999 (1. nagrada)

Investitor

INGRAD VNG d.d. in VEGRAD d.d.

Avtorji

Marko Apollonio, Rajko Bajc, Nina Crljenko, Lena Krušec in Tomaž Krušec

Fotografije

Miran Kambič in Tomaž Krušec

Glazija

Stanovanjsko poslovni objekt Glazija se nahaja ob eni glavnih vpadnic v mesto Celje. Poleg hrupa s strani Ljubljanske ceste, lokacijo ogrožajo tudi izpušni plini iz sosednje večetažne garažne hiše s trgovino Spar v pritličju.
Zaradi robnih pogojev, ki jih narekuje lokacija, je osnovni koncept ogranizacije prostora zasnovan tako, da so vsi servisni in komunikacijski prostori nahajajo v komunikacijsko-servisni lameli na vzhodni strani objekta. Na ta način je vsa preostala površina v največji možni meri namenjena bivalnim, trgovskim in poslovnim prostorom. Vse shrambe so tako organizirane v etažah in se nahajajo v neposredni bližini vhodov v posamezna stanovanja.
Komunikacijsko-servisna lamela varuje stanovanjski objekt pred onesnaženjem notranjih prostorov stanovanj z izpušnimi plini iz garažne hiše in služi kot protihrupna zaščita stanovanjskega dela.
Organizacija stanovanj nudi stanovalcem odprte in zračne dnevne prostore z veliko zeleno teraso, ki kljub odprtosti ohranja zasebnost vsake stanovanjske enote.