Location

Lepoglava, Croatia

Competition

2015 (1st prize)

Authors

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Lovorka Prpić, Vid Kurinčič, Jurij Nemec, Ana Kučan, Luka Javornik

Project team

Miha Munda, Neža Novak, Rok Staudacher, Barbara Žunkovič, Danijel Mohorič

Landscape architecture

Studio AKKA

"Centar pavlina" Lepoglava